Press "Enter" to skip to content

Articolo taggato sotto “De Fossis”

Mašcarina

Compà, si vida ca si nu chiachiellupicchì, sta’ a sent’ a mmia ca sugnu spìertu,mi šcantu chi daveru è allu cervìelluca t’ha pigliatu u virus, sugnu cìertu. Minta la mašcarina e sta ara casae fatti lu vaccinu; no lu voj!’un fa’ ciutìe, sinnò vena e ti vasa’a vecchia ca ricoglia a tutti noi