Press "Enter" to skip to content

Quartine per Giuseppi

Giuseppi! ma daveru sta riciennu
ca iu ci puozzu jiri allu travagghiu,
ma quannu sientu l’arma mia ‘n subbugghiu
si mi nni vaju ara Missa fazzu sbagghhiu?

Giuseppi! mi crirria ca veramenti
tu eri picca picca timuratu,
ca di l’Italia eri ‘nnamuratu.
Mannaia a mmia! A quannu l’haju pinsatu!

Na cosa ti la dicu onestamenti,
frattantu vaju allu fragu e fazzu un tuffu,
a mmia mi pari veramenti buffu,
chin’è ca ti lu conza ddu gran ciuffu?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap